De oudervereniging van K.B.S. De Plataan

Alle ouders van onze school vormen samen een oudervereniging. Het bestuur daarvan heet de ouderraad en bestaat uit 7-9 leden. Zij vergaderen ongeveer 6 keer per schooljaar. De belangrijkste taak is zorg dragen voor het coördineren en organiseren van allerlei activiteiten in de school, zoals Sinterklaas, Kerst, verjaardag leraren, fancy fair, etc.. Daarnaast proberen zij zoveel mogelijk ouders bij schoolactiviteiten te betrekken. Ook hebben zij het beheer over de (vrijwillige) ouderbijdrage die ouders jaarlijks per kind betalen.
Op de jaarlijkse algemene ouderavond bij de start van het schooljaar wordt verslag gedaan van alle activiteiten en worden een financieel verslag en een begroting gepresenteerd en kunnen nieuwe leden gekozen worden. Alle ouders die een kind (of kinderen) op onze school hebben mogen zich verkiesbaar stellen. Men wordt gekozen voor een periode van drie jaar.

De leden van de ouderraad zijn:
Maarten (voorzitter), Marjoleine, Angelique, Vicky, Renate, Gerko, Bas, Thérèse (allemaal ouders) en Karina (leerkracht gr. 7-8, zij vertegenwoordigt het team).
               
De (vrijwillige) ouderbijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op €55,- per kind per jaar.
Het bankrekeningnummer, waarop u de ouderbijdrage kunt voldoen, is NL34 INGB 0007 2714 98 t.n.v. Oudervereniging KBS de Plataan in Meppel.