Leerlingenraad

De leerlingenraad komt eens in de 6-8 weken bij elkaar om met de directeur te overleggen over schoolse zaken. Hierbij kan er gedacht worden aan regels, materiaal, schoolinrichting, activiteiten etc.
De leerlingenraad bestaat uit:
1 leerling uit groep 3 en 4
2 leerlingen uit groep 5 en 6
1 leerling uit groep 7
2 leerlingen uit groep 8

De leerlingen uit de leerlingen raad bespreken in hun eigen groep wensen/ideeën en nemen die mee naar de vergadering met de directeur. Na elke vergadering vertelt de leerlingenraad aan zijn/haar eigen klas hetgeen er is besproken.


De leerlingenraad van het schooljaar 2017-2018 is:


Deze leerlingen worden in hun eigen groep gekozen om vertegenwoordiger in de leerlingenraad te zijn.