Het beleid van de school wordt voor vier jaar vastgelegd in het Schoolplan. In 2015 is er een nieuw Schoolplan opgesteld voor 2016-2019. Het Schoolplan 2016-2019 kunt u hier downloaden.
Vanuit het Schoolplan wordt jaarlijks een b
eleidsplan opgesteld, het Jaarplan. Een jaarplan heeft een looptijd van een kalenderjaar, niet een schooljaar. Het Jaarplan 2017 kunt u hier downloaden.
Ook is er elk jaar een Schoolgids, waarin u kunt lezen hoe zaken geregeld zijn op school (en op bovenschools niveau). Dit is een naslagwerk voor alle procedures en regels rondom onderwijstijd, passend onderwijs, klachten, etc.
 De Schoolgids 2019-2020 kunt u via deze link downloaden.
De dagelijkse gang van zaken, zoals de groepsindeling, lestijden, gymnastieklessen, etc. kunt u vinden in de Informatiekalender. Deze krijgt u aan het begin van het schooljaar op papier uitgereikt. Alle activiteiten staan ook in de Kalender op deze website. Het tekstuele deel van de Informatiekalender kunt u hier downloaden.

Speerpunt van de school is lezen. Daarom hebben we een Leesbeleisplan opgesteld. Door hier te klikken kunt u dit beleidsplan openen en lezen.
Onze zorgstructuur is beschreven in het Zorgplan (hier te downloaden) en is gebaseerd op ons Ondersteuningsprofiel (dit vormt onderdeel van ons Zorgplan en is daarin als bijlage opgenomen).
Ook is er beleid geformuleerd voor hoogintelligente en hoogbegaafde leerlingen. Dit beleidplan kunt u hier openen.

Daarnaast hebben we voor diverse activiteiten en procedures apart een protocol opgesteld. Door hieronder op de titel van uw keuze te klikken opent het protocol zich.

1. Hoofdluis
2. Pestprotocol
3. Privacyreglement