Als katholieke school vinden we de godsdienstig/levensbeschouwelijke en spirituele ontwikkeling van leerlingen belangrijk. Daarbij gaan we uit van de emoties en levensvragen van de kinderen. In het verdiepen van de vragen en zoeken naar antwoorden laten we hen kennismaken met de antwoorden die het christendom en vele andere godsdiensten en levensbeschouwingen aanreiken in hun verhalen, geloven, rituelen en symbolen.
we bieden de kinderen een bredere kijk, houvast en perspectief en laten ze fantaseren, verwonderen en inspireren om hun eigen antwoorden te vinden en keuzes voor het leven te maken.
Bovendien kunnen ze dan vanuit hun eigen levensbeschouwing deelnemen aan het gesprek over godsdienstige, levensbeschouwelijke en morele onderwerpen in onze multiculturele samenleving.
 Om dit te bereiken gebruiken we de methode Hemel en Aarde. Door het jaar heen werken we aan 5 thema’s.
De methode noemt zeven spirituele vaardigheden waaraan gewerkt wordt: verwonderen, verbinden, vertrouwen, verbeelden, ordenen, communiceren en omgaan met traditie. Daarbij is specifieke aandacht voor verhalen, feesten, rituelen en symbolen uit christendom en andere levensbeschouwingen. Met Kerstmis en Pasen eindigt  het thema met een viering, die past bij de school en die de kinderen aanspreekt.In de Info, onze nieuwsbrief, krijgt u informatie over het thema dat in de lessen aan bod komt. U kunt daardoor als ouder gericht vragen stellen aan uw kind of praten over wat er op school aan de orde is geweest.