Viertafel
Beneden in de gang bij binnenkomst staat onze viertafel. Op deze tafel staan attributen en een kinderbijbel, die weerspiegelen met welk thema of christelijk feest we bezig zijn in de groepen. De viertafel is daardoor telkens een periode van 6-8 weken ingericht aan de hand van één thema.

Vieringen
Onze school kent twee soorten vieringen: themavieringen en schoolfamilievieringen.
Themavieringen vinden plaats in de theaterzaal en worden telkens bedacht en ingevuld door één groep. Schoolfamilievieringen zijn vieringen in de Stephanuskerk. Deze worden samen met de pastor vooraf voorbereid. Hierin speelt telkens een groep een grotere rol (teksten lezen, een activiteit of samen zingen). We houden deze vieringen op 4 momenten in het jaar:
- bij de start van het schooljaar (opening)
- bij de start van de adventsperiode
- met Palmpasen
- aan het einde van het schooljaar (afsluiting en afscheid groep 8)
De exacte data van alle vieringen kunt u vinden in de Kalender.

Start van de dag
Als alle leerlingen in de klas zijn en de leerkracht de dag gaat beginnen wordt er in elke groep gezongen of gebeden (bidden is niet verplicht; wie niet bidt, is even stil uit respect voor de leerlingen die wel bidden). Dit vormt een mooi gezamenlijk startmoment van elke dag. Ook tussen de middag bij de lunch wordt er gebeden (of stil geluisterd), zodat we allemaal samen beginnen met eten.

De boom van Catent
De scholen van Catent zijn – afzonderlijk en gezamenlijk – te symboliseren als een boom: een volle kruin met takken, een dragende stam en sterke wortels. De takken staan voor wat er zichtbaar is en voor de vruchten die het oplevert. De stam staat voor de waarden van waaruit je leeft en werkt. De wortels symboliseren de voeding waaruit alles voortkomt: de grondslag en de traditie. Benieuwd naar meer? Lees dan onze brochure “Levenbeschouwelijke identiteit van Catent”.
Ook onze school heeft een 'boom'. Deze staat op school in één van de vitrines op de bovenverdieping. De wortels laten zien wat onze basis, onze grondslag is, op de stam staan onze waarden en de takken zijn verdeeld in zorgen, leren, vieren en gemeenschapsvorming. Op de bladeren is uitgewerkt hoe dit concreet zichtbaar is binnen onze school.